IKEA’s answer to the open letter

4 July 2010

English

To the Palestine Association of Sweden,

Regarding your open letter to IKEA:

IKEA’s vision is to contribute to a better everyday life for the many people. We of course welcome everyone to our stores and treat everyone equally, regardless of ethnic background, religion, gender, political affiliation or residential area.

IKEA Israel is a franchise with Inter IKEA Systems BV as franchisor. Inter IKEA Systems BV owns the IKEA concept and franchises it to the IKEA Group and to external franchisees in certain countries, among them Israel. In matters regarding IKEA Israel you should thus turn Inter IKEA Systems BV. Their Information Manager is Sophie Cedervall and she can be reached by phone at +31 621 240 618.

Kind regards,

Corporate PR, IKEA Group

Swedish

Till Palestinagrupperna i Sverige,

Med anledning av ert öppna brev till IKEA:

IKEAs vision är att bidra till en bättre vardag för de många människorna. Vi välkomnar naturligtvis alla till våra varuhus och behandlar alla lika oavsett etnisk bakgrund, religion, kön, politisk tillhörighet eller bostadsort.

IKEA Israel är en franchise verksamhet med Inter IKEA Systems BV som franchisegivare. Inter IKEA Systems BV är ägare av IKEA konceptet och franchisar ut detta dels till IKEA Gruppen dels till externa franchisetagare i vissa länder, däribland Israel. I frågor angående IKEA Israel bör ni därför vända er till Inter IKEA Systems BV. Deras informationschef heter Sophie Cedervall och nås på telefon +31 621 240 618.

Med vänliga hälsningar,

Corporate PR, IKEA Group

Advertisements

Tags: , , , ,


%d bloggers like this: